Diller

İstihdam Alanları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

Kreş ve gündüz bakımevleri

0-12 Yaş çocuk Yuvaları

Sevgi Evleri

12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları

Ergen Danışma Merkezleri

Koruyucu Aile Hizmetleri

Aile Danışma Merkezi

Yaşlı Huzurevleri

Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel Eğitim Kuruluşları

Spastik Çocuklar Merkezi

Toplum Merkezleri

Sosyal Yardım Birimleri

Sağlık Bakanlığı

Hasta Hakları Birimleri

Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler

Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri)

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri

Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri

Adalet Bakanlığı

Cezaevleri

Islahevleri

Çocuk Mahkemeleri

Aile Mahkemeleri

Sokak Çocukları Merkezleri

Devlet Planlama Teşkilatı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye İş Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri

Kamu ve özel sanayi kuruluşları

Yerel yönetimler
Sivil toplum örgütleri