Diller

Akademik Personel
Doç.Dr. Rıfat BİLGİN

E-posta :  rifatbilgin@firat.edu.tr

Tel : 0424-2370000/ 4188

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü YUSUFOĞLU

E-posta :  osyusufoglu@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4155

Dr. Öğr. Üyesi Handan KARAKAYA

E-posta :  hkarakaya@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4185

Arş.Gör. Ümran CİHAN

E-posta :  ucihan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4186

Arş.Gör. Şerif UZUNASLAN

E-posta :  suzunaslan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4193

Arş.Gör. Taner ALGAN

E-posta :  talgan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4193

 
Arş.Gör. Semra ÖZKAN

E-posta :  semraozkan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 4186