Diller

Akademik Personel
Doç.Dr. Rıfat BİLGİN

E-posta :  rifatbilgin@firat.edu.tr

Tel : 0424-2370000/ 8521

Doç. Dr. Handan KARAKAYA

E-posta :  hkarakaya@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8515

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şükrü YUSUFOĞLU

E-posta :  osyusufoglu@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8519

Arş.Gör. Ümran CİHAN

E-posta :  ucihan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8513

Arş.Gör. Şerif UZUNASLAN

E-posta :  suzunaslan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8517

Arş.Gör. Taner ALGAN

E-posta :  talgan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8520

 
Arş.Gör. Semra ÖZKAN

E-posta :  semraozkan@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8514

Arş.Gör. Mustafa Çağrı AYALP

E-posta :  mcayalp@firat.edu.tr 

Tel : 0424-2370000/ 8516

Arş.Gör. Aybike Betül MARAL

E-posta : abmaral@firat.edu.tr

Tel : 0424-2370000/ 8505