Languages

Sosyal Hizmet Etkileşim Topluluğu tarafından konferans düzenlendi

Sosyal Hizmet Etkileşim Topluluğu tarafından fakültemiz konferans salonunda bir konferans düzenlendi. Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rıfat BİLGİN'in açılışını yaptığı konferansta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zahir KIZMAZ tarafından "Modern Toplumda Anlam Arayışı" hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Konferansa öğretim elemanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansta modern toplumun hayal kırıklığı yarattığı, günümüz dünyasında varoluşsal bir boşluk sorununun yaşandığı, kapitalist sistemin bu boşluğu dolduramadığı, modern bireyin ruhsal açlık sorunu yaşadığı, ruhsal tatminsizliğin ve hoşnutsuzluğun metafizik veya gaybla yatışabileceği Prof. Dr. Zahir KIZMAZ tarafından ifade edildi.