Languages

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yöneticileriyle Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi.

        Sosyal hizmetin hem bir bilim hem de bir meslek olduğu konusunda sosyal hizmet literatürü tarafından kabul edilen bir gerçektir. Akademisyenler bilim yönüne hizmet ederken; sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da meslek yönüne hizmet etmekte ve ya bizzat sosyal hizmet uzmanı olarak ya da sosyal hizmet uzmanları ile çalışan idareci olarak görev almaktadırlar. Bu bağlamda sosyal hizmetin Pratik yönünün ağır bastığı ve pratik ile teoride öğrenilenler arasında boşluğun olmaması için iki tarafın da bir araya gelmesi ve değerlendirmelerde bulunması önemli olmaktadır. Diğer taraftan teori ve pratiğin bir araya gelmesi, sorunları, beklentileri ve yapılacakları tartışması da önemli noktalardan biridir. Sosyal hizmetin kendi doğasında var olan bu yönüne katkı sunabilmek ve eğitim-öğretim açısından çalışmaları düzenleyebilmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ndeçalışan üst düzey yöneticilerle dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının amacı, sosyal hizmetin bilim ve meslek yönüne vurgu yaparak ikisini uyumlu ve işlevsel hale getirmek, bilim yönünün eksikliklerini tartışmak ve kurumların akademiden beklentilerini ortaya koymaktır. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat KENÇ, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şahabettin CAN, ŞÖNİM Müdürü Orhan YAVUZ, Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin KARAKAYA, Kadın Konukevi Müdür Vekili Pınar KILIÇ ve bölüm öğretim elemanlarımız katılmıştır. Toplantıda,

  • Kurumda çalışan sosyal hizmet uzmanları ile olan deneyimleri göz önünde bulundurarak sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken niteliklerin neler olduğu,
  • Mezun olan öğrencilerin istihdamını kolaylaştırmak ve kurumların istediği niteliklerde sosyal hizmet uzmanı yetiştirebilmek amacıyla kurum yöneticilerinin sosyal hizmet uzmanından beklentileri,
  • Sosyal hizmet bölümünün pratik alanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için müfredatında olması gereken derslerin neler olduğu,
  • Son olarak da kurum yöneticilerinin önerebileceği ya da olmasını istedikleri herhangi bir durumun olup olmadığı tartışılmıştır.

            Bu konuların tartışılmasından sonra bir sonraki toplantı ve yapılacaklar hakkında plan yapılmış ve toplantı sonlandırılmıştır.