Languages

Üst Menu

User menu

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalardan (stajlar) başarılı olunması, - her dönem en az 30 AKTS olmak şartıyla – en az 240 AKTS ders yükünün alınması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması zorunludur.