Languages

Dersler- Akts Kredileri


1.SINIF-GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
TRD109 Türk Dili - I    Z 2   2 2
YDİ107 İngilizce - I Z 2   2 2
ENF-101 Temel Bilgi Teknolojileri Z 3   3 3
SHB-101 Sosyal Hizmete Giriş Z 3   3 5
SHB-103 Sosyolojiye Giriş Z 3   3 5
SHB-105 Psikolojiye Giriş Z 3   3 5
SHB-107 Felsefeye Giriş Z 3   3 4
SHB-109 Hukuka Giriş Z 3   3 4
Toplam     22   22 301.SINIF-BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
TRD110 Türk Dili - II Z 2   2 2
YDİ108 İngilizce - II Z 2   2 2
SHB-102 Sosyal Hizmet Tarihi Z 3   3 5
SHB-104 Sosyal Hizmet Kurumları ve Alanlarını Tanıma Z 3   3 4
SHB-106 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Z 3   3 4
SHB-108 Sosyal Psikoloji Z 3   3 4
SHB-110 Sosyal Antropoloji Z 3   3 3
SHB-112 Siyaset Bilimine Giriş Z 3   3 3
SHB-114 Sosyal İstatistik Z 3   3 3
Toplam     25   25 302.SINIF-GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
AİT209 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi-I Z 2   2 2
SHB-207 Sosyal Hizmet Etik ve Değerler Z 3   3 5
SHB-205 Sosyal Hizmet Mevzuatı Z 3   3 5
SHB-203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I Z 3   3 5
SHB-201 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi - I Z 3   3 5
SHB-209 Aile İçi Sorunlar ve Aile Danışmanlığı S 3   3 4
SHB-211 Sosyal Hizmet Yönetimi S 3   3 4
SHB-213 Denetimli Serbestlik ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-215 Sanat ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-217 Psiko-Drama S 3   3 4
Toplam     20   20 30
NOT: Seçmeli derslerden en az iki tanesi seçilecektir.        2.SINIF-BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
AİT210 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z 2   2 2
SHB-208 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri Z 3   3 5
SHB-206 Çocuk ve Ailelerle Sosyal Hizmet Z 3   3 5
SHB-204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre - II Z 3   3 5
SHB-202 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi - II Z 3   3 5
SHB-210 Medya ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-212 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-214 Sosyal Hizmet Felsefesi S 3   3 4
SHB-216 Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-218 Para Yönetimi S 3   3 4
Toplam     20   20 30
NOT: Seçmeli derslerden en az iki tanesi seçilecektir.        3. SINIF-GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
SHB-307 Sosyal Politika ve Planlama Z 3   3 4
SHB-305 Yoksulluk, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmet Z 3   3 4
SHB-303 Sosyal Hizmet Araştırması Z 3   3 5
SHB-301 Sosyal Hizmet Kuram ve Müdahalesi - III Z 3   3 5
SHB-309 Engellilerle Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-311 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-313 Çok Kültürlülük ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-315 Çatışma, Şiddet ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-317 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-319 Vakıflar, Gönüllü Kuruluşlar ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
Toplam     21   21 30
NOT: Seçmeli derslerden en az üç tanesi seçilecektir.        3.SINIF-BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
SHB-308 Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hizmet Z 3   3 4
SHB-306 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet Z 3   3 4
SHB-304 Uygulamalı Araştırma Z 3   3 5
SHB-302 Gerontolojik Sosyal Hizmet Z 3   3 5
SHB-310 İstismar ve Sosyal Hizmet  S 3   3 4
SHB-312 Kırsal ve Kentsel Alanda Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-314 Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-316 Sokak Sosyal Hizmeti S 3   3 4
SHB-318 Evde Bakım Hizmetleri S 3   3 4
SHB-320 Krize Müdahale, Afetler ve Sosyal Hizmet S 3   3 4
Toplam     21   21 30
NOT: Seçmeli derslerden en az üç tanesi seçilecektir.        4.SINIF-GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
SHB-401 Sosyal Hizmet Uygulaması - I Z 3 10 8 18
SHB-403 Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler Z 3   3 4
SHB-405 Manevi Temelli Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-407 Okul Sosyal Hizmeti S 3   3 4
SHB-409 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-411 Yabancı Literatürde Sosyal Hizmet S 3   3 4
SHB-413 Aile Kurumu ve Aile Hukuku S 3   3 4
Toplam     12 10 17 30
NOT: Seçmeli derslerden en az iki tanesi seçilecektir.        4.SINIF-BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı Z/S Teori Uyg. Toplam ECTS
SHB-402 Sosyal Hizmet Uygulaması - II Z   30 15 30
Toplam       30 15 30
             
NOT: "Z" Zorunlu "S" Seçmeli dersleri göstermektedir.